ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό σχολείο Βαμβακούς
Βαμβακού
18ος αιώνας
Διακόπτει τη λειτουργία του όσο διαρκεί η επανάσταση
Το 1798 δίδασκε κάποιος ιερέας Αναγνώστης, 1809 Αθανάσιος Περγαμηνός, 1810 Ανώνυμος Δημητσανίτης το 1813 [Τ.Ε.,Α΄,321] Κ. Κοντομπασόπουλος, 1818-1840 Δ. Κορομβάκης, μέχρι 1847 Βασίλειος Δημητρακόπουλος Π. Ζάχος Α. Πετρόπουλος εκ Μυστρά, 1848-1851
Το σχολείο διατηρούταν με αφιερώματα των κατοίκων [Τ.Ε.,Α',321]. Ο μισθός του διδασκάλου, σύμφωνα με έγγραφο του 1805, ήταν 17 γρόσια ανά μήνα [Τ.Ε.,Α',321]. Το 1852 ο Κλήμης Αδαμαντιάδης κληροδότησε στο σχολείο 2250 φλωρία βασιλικά [Τ.Ε.,Α',322].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.