ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Δολιανών
Δολιανά (Κυνουρίας)
Υπήρχε και πριν το 1821 [Τ.Ε.,Α΄,322]
Ιωσήφ, έπειτα επίσκοπος Ανδρούσης [Τ.Ε.,Α΄,323], [Κ. Κούμας, Ιστορία ανθρώπινων πράξεων, ΙΒ΄ 585, 598], [Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτου, Ιωσήφ Ανδρούσης, 1906]
Προστάτης της σχολής ήταν ο Δημήτριος Καρτζιώτης, έμπορος στην Τεργέστη [Τ.Ε.,Α΄,313]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.