ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Λομποτινάς
Λομποτινά (Μεγάλης Ναυπακτίας)
Η σχολή υπάρχει κατά το πρώτο τέταρτο του 18ου αιώνα και κλείνει το1821.
Ανανίας, [Τ.Ε.,Α΄,291] ή Αναστάσιος, [Τ.Ε.,Α΄,286] Δερβισάνος, 1734 Κοσμάς ο Αιτωλός, υποδιδάσκαλος, [Τ.Ε.,Α΄,291], [Κ.Ζησίου, Μεγάλοι Διδάσκαλοι του γένους, Αθ. 1915, σ.83-84], [Τ.Ευαγγελίδης, Κοσμάς ο Αιτωλός ο ισαπόστολος, (1714-1779), 1896, β’ εκδ. Βόλος 1912].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.