ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Καστρίου
Καστρίον (Δελφών)
1723
Νικόλαος Αναγνώστης

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.