ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Λαμπόβου
Λάμποβο
(1) Παρέμβαση Αλβανικής κυβέρνησης στην λειτουργία της σχολής. [Τ.Ε., Α΄,194, σημ. 1]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.