ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγίας Μαρίνης1
Ιωάννινα
(1) Ο Ευαγγελίδης σημειώνει ότι η σχολή θεωρείται ανασύσταση της σχολής Επιφανίου. Εδώ καταγράφεται ως ξεχωριστή σχολή.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.