ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Επιφανίου Ηγουμένου / Μικρά σχολή
Ιωάννινα
1648
Ηγούμενος Επιφάνιος [Τ.Ε., Α΄,154], [Λάμπρου, ΝΕ, Α΄, σ.143], [Ν. Σοφιανός, Γραμματική, εκδ. Legraud, σ.81-82]
Το 1796 βρίσκεται σε αδιέξοδο λόγω οικονομικών προβλημάτων [Τ.Ε., Α΄,156]
Σπυρίδων Τριανταφύλλου(1), 1648-1670 (πρώτος διδάσκαλος) (†1671) Λεοντάρης Γλυκύς, 1671-1686 Μιχαήλ Μήτρος, 1686-1692 Παρθένιος Κατσούλης (ιερομόναχος), 1692-1696 Θεοφάνης Καβαλλάρης, 1709-1712 [Τ.Ε., Α΄,156], [Ι. Βελούδη, Ελλήνων αποικία εν Βενετία, 1893, σ.192-198] Μπαλανός Βασιλόπουλος του Ρίζου, 1719-1753 [Τ.Ε., Α΄,156], [Ι. Βελούδη, Ελλήνων αποικία εν Βενετία, 1893, σ.192-198] Τρύφων εκ Μετσόβου, 1753-1754 [Τ.Ε., Α΄,156], [Ι. Βελούδη, Ελλήνων αποικία εν Βενετία, 1893, σ.192-198] Μπαλάνος Αναστάσιος (ιερέας), 1781-1794 [Τ.Ε., Α΄,156], [Ι. Βελούδη, Ελλήνων αποικία εν Βενετία, 1893, σ.192-198] Κοσμάς (οικονόμος Ιωαννίνων), 1796 [Τ.Ε., Α΄,156], [Ι. Βελούδη, Ελλήνων αποικία εν Βενετία, 1893, σ.192-198]
Για τους μαθητές της σχολής βλέπε: [Τ.Ε., Α΄,156], [Π. Αραβαντινός, ΧΗ., Β΄, σ.281-283]
Πάνος Ιερομνήμων, 1691, συνδρομητής της σχολής, [Τ.Ε., Α΄,156] Νικόλαος Καραιωάννης, 1732, συνδρομητής της σχολής υπό τον όρο να διδάσκονται 8 μαθητές εκ των οποίων οι 4 να είναι ιερείς. [Τ.Ε., Α΄,156] 1796, οικονομικά προβλήματα [Τ.Ε., Α΄,156] Ο Ηγούμενος Επιφάνιος ενίσχυσε την σχολή και σπούδασε μέλλοντες διδάσκαλους [Τ.Ε., Α΄,155, σημ.1]
Ο ιδρυτής της σχολής Ηγούμενος Επιφάνιος καθόρισε και τον κύκλο σπουδών (πρόγραμμα σπουδών) [Τ.Ε., Α΄,155, σημ.1]
(1) Τα μαθήματα του Σπυρίδωνα Τριανταφύλλου τα παρακολουθούσαν και αλλόθρησκοι [Τ.Ε., Α΄,155]
(1) Στο [Π. τομ. Η΄, σ.46-48] υπάρχουν δημοσιευμένα από τον Θ. Φιλαδελφέως δύο έγγραφα που αναφέρονται στην σχολή [Τ.Ε., Α΄,154, σημ.2]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.