Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως

1940
1940-317
view