Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως

1925
1925-10
view