Ανθέμιον

Ταμείον
Καταγράφονται εισπράξεις από κηροπωλησίες, δίσκους, ιεροπραξίες, ενοίκια, δαπάνες πληρωμής προσωπικού εκκλησίας κ.λπ.
Περιέχει και κάποια λυτά σε παλαιά τουρκική.
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ελληνική
140
33
20x27,5
ΟΧΙ
Ι.Μ.Σ.
ΑΣ. 07
Κώδικας
1920
1921
Ταμείο
Έσοδα - έξοδα