Ανθέμιον

Ταμείον
Καταγράφονται εισπράξεις από δίδακτρα, δίσκους, ιεροπραξίες καθώς και δαπάνες για καταβολή κτηματικών φόρων, μισθούς προσωπικού εκκλησίας κ.λπ.
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ελληνική
196
59
26x35
ΟΧΙ
Ι.Μ.Σ.
ΑΣ. 06
Κώδικας
1913
1919
Ταμείο
Έσοδα - έξοδα