Ανθέμιον

Ταμείον
Ταυτόσημο με τον τίτλο.
Πρόκειται για συνέχεια του κώδικα ΑΣ. 04.
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ελληνική
292
46
26x34
ΟΧΙ
Ι.Μ.Σ.
ΑΣ. 05
Κώδικας
1910
1911
Ταμείο
Ταμείο ημερολόγιο