Ανθέμιον

Ταμείον
Καταγράφονται έσοδα από ιεροπραξίες, κηροπωλησίες, δίσκους, ενοίκια, καθώς και δαπάνες για μισθούς προσωπικού εκκλησίας και σχολείου.
Οι σελίδες χρησιμοποιούνται ως διπλές.
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ελληνική
400
92
27x34
ΟΧΙ
Ι.Μ.Σ.
ΑΣ. 04
Κώδικας
1908
1910
Ταμείο
Ταμείο ημερολόγιο