Ανθέμιον

Ταμείον - Ημερολόγιον
Καταγράφονται εισπράξεις από κηροπωλησίες, δίσκους, δωρεές, ενοίκια ακινήτων, ιεροπραξίες καθώς και δαπάνες για μισθούς υπαλλήλων, προσωπικού της εκκλησίας και διδασκάλων της σχολής.
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ελληνική
284
23
26x34
ΟΧΙ
Ι.Μ.Σ.
ΑΣ. 03
Κώδικας
1900
1901
Ταμείο
Ταμείο ημερολόγιο