Ανθέμιον

Ταμείον
Καταγράφονται εισπράξεις από ενοίκια ακινήτων, ενοικιάσεις στασιδίων, δίδακτρα σχολής, δίσκους, κηροπωλησίες καθώς και δαπάνες για έξοδα σχολής, μισθούς διδασκάλων και προσωπικού εκκλησίας.
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ελληνική
194
96
26x34
ΟΧΙ
Ι.Μ.Σ.
ΑΣ. 02
Κώδικας
1910
1913
Ταμείο
Έσοδα - έξοδα