Ανθέμιον

Ταμείον
Καταγράφονται έσοδα από βαπτίσεις, κηδείες, μνημόσυνα, γάμους, κηροπωλησίες, δίσκους, δωρεές σχολής, ενοικίαση στασιδίων καθώς και μισθοί διδασκάλων και προσωπικού, έκτακτοι πρόσοδοι και δαπάνες.
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
Ελληνική
300
120
27x38
ΟΧΙ
Ι.Μ.Σ.
ΑΣ. 01
Κώδικας
1919
1921
Ταμείο
Ταμείο καθολικό