Ανθέμιον

Buykada Rum Yetimhanesimdeki yoksul ve Oksuz Cocuklara Yardam Dernegi. Uye Kayit Defteri.
Πρόκειται μάλλον για ευρετηριασμένο μητρώο ενοικιαστών
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Άγνωστος
Άγνωστος
Τουρκική
500
500
53x39
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 143
Κώδικας
1955
1968
Μητρώα
Μητρώο ενοικιαστών