Ανθέμιον

Ἅγιος Δημήτριος Ξηροκρήνης - Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον-Κουρούτσεσμε | Kuruçeşme
Ἅγιος Δημήτριος Ξηροκρήνης - Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον-Κουρούτσεσμε | Kuruçeşme
Ἅγιος Δημήτριος Ξηροκρήνης
Ἅγιος Δημήτριος Ξηροκρήνης
Ἅγιος Δημήτριος Ξηροκρήνης
Άλλα έγγραφα
Άλλα έγγραφα