Ανθέμιον

Φωτογραφίες από την βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου-2
Φωτογραφίες από την βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου
Πατριαρχείο
Πατριαρχείο
Πατριαρχείο
Α.Α.