Ανθέμιον

Ονοματεπώνυμον, Τίτλοι Σπουδών και Έτη Υπηρεσίας των Εκπαιδευτικών των 44 Αστικών Σχολών Σχολικόν Έτος 1960-1961
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
46
46
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 119a
Λυτά
1960
1961
Σχολικά Μητρώα
Μητρώο δασκάλων