Ανθέμιον

Κατάλογοι Εποπτικών οργάνων Αστικών Σχολών-Δράσις και προβολή του Συνδέσμου
Αποκόμματα εφημερίδων και κείμενα για τη δράση του Συνδέσμου και το λαχείο, κοστολόγια και προσφορές για σχολικό εξοπλισμό, πίνακες ελλείψεων των σχολείων, λόγος από τον Πρόεδρο της Εφορίας των Ορφανοτροφείων και βραβευθέντες του διαγωνισμού έκθεσης
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
49
49
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 144
Κώδικας
1953
1965
Άλλα έγγραφα
Έγγραφα συλλόγων