Ανθέμιον

Διάφορα έγγραφα σχετικά με το Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Περιέχει επίσημα έγγραφα από το Υπουργείον του Εβκαφίου, Αντίγραφον Βεζυρικού Τεσκερέ, Ομολογίες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, έγγραφα εικονικότητας και προγράμματα θεατρικών παραστάσεων του Κεντρικού
Όλα αφορούν τη δωρεά των κτημάτων από την Ελάνη Ζαρίφη και την ίδρυση του Κεντρικού Παρθεναγωγείου.
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική-Παλαιά Τουρκική
45
45
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 015
Φάκελος
1904
1999
Κοινοτικά έγγραφα
Άδειες Οικοδομής