Ανθέμιον

Βιβλία εξ Αθηνών - Αναγνωστικά εξ Ελλάδος
7 σελίδες στην ελληνική και 2 στην τουρκική με συστάσεις για τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στα αναγνωστικά των ελληνικών σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας, Τμήμα Αγωγής
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
9
9
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 133
Κλασέρ
1955
1963
Σχολικά έγγραφα
Εγκύκλοι - αλληλογραφία με Υπ. Παιδείας