Ανθέμιον

Βιβλία εξ Αθηνών - Αναγνωστικά εξ Ελλάδος
Κατάλογοι του συνδέσμου για το πόσα βιβλία παρελήφθησαν από την Ελλάδα, πόσα δόθηκαν σε κάθε σχολείο, κατάλογος βοηθητικών βιβλίων και έγγραφα από το Υπουργείο Παιδείας, Τμήμα Αγωγής με συστάσεις για τροποποιήσεις στα Αναγνωστικά των ελληνικών σχολείων
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
35
35
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 133
Κλασέρ
1955
1963
Σχολικά έγγραφα
Κατάλογος αντικειμένων