Ανθέμιον

Αλληλογραφία 1965-1967, 1-10-1967
Περιέχει και προϋπολογιμσούς διαφόρων σχολών
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
64
64
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 136
Κλασέρ
1963
1974
Αλληλογραφία
Αλληλογραφία-εισερχόμενα