Ανθέμιον

Teftis Dosyasi 8/11/1974
Περιέχει αλληλογραφία, αποδείξεις, προϋπολογισμούς για τα έτη 1971, 72, 73, 74, απολογισμούς ετών 1971, 72, 73, παραστατικά από τράπεζες, αταστατικό και μια αναφορά για το έτος 1971
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Τουρκική
20
20
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 124
Κλασέρ
1971
1974
Αλληλογραφία
Αλληλογραφία-εισερχόμενα, εξερχόμενα