Ανθέμιον

Teftis Dosyasi 8/11/1974
Περιέχει ένα καταστατικό και μια αναφορά του Συνδέσμου
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Τουρκική
7
7
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 124
Κλασέρ
1971
1974
Άλλα έγγραφα
Έγγραφα συλλόγων