Ανθέμιον

Sayin Basbakanimiz Maruzationiz
Πιθανότατα επιστολές προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης με υπογραφή Δημήτρης Δαφίλας
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Τουρκική
6
6
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 120
Κλασέρ
1700
1999
Αλληλογραφία
Αλληλογραφία με δημόσιες υπηρεσίες