Ανθέμιον

Okullara Yardim Dernegi - Idare Kurulu Karar Defteri
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Τουρκική
400
400
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 104
Κώδικας
1947
1955
Πρακτικά
Πρακτικά συλλόγου