Ανθέμιον

Liste des personnes voyageant avec un passeport collectif TURQUIE
Ομαδικό διαβατήριο και λίστα με τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των εκπαιδευτικών που ταξίδεψαν στην Ελλάδα
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική-Γαλλική-Αγγλική
9
9
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 116
Κλασέρ
1959
1959
Άλλα έγγραφα
Διαβατήρια