Ανθέμιον

Istanbul Hayirsevenler Dernegi Tesis Tarihi: 1946 Ana Tuzuk
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
13
13
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 101b
Κώδικας
1956
1956
Σχολικά έγγραφα
Κανονισμός