Ανθέμιον

Genel Sekreter
Πίναξ μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
1
1
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 125
Κλασέρ
1964
1964
Μητρώα
Μητρώο μελών