Ανθέμιον

Genel Sekreter
Περιλαμβάνει τον αριθμό των αστικών σχολών, γυμνασίων και νηπιαγωγείων για 7 σχολικά έτη
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
1
1
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 125
Κλασέρ
1960
1967
Άλλα έγγραφα
Στατιστική