Ανθέμιον

Genel Sekreter
Εκτός από αλληλογραφία περιλαμβάνει και εκθέσεις κινήσεως της βιβλιοθήκης του Συνδέσμου, στατιστική για τον αριθμό των σχολείων για τα έτη 1960-67, προγράμματα μαθημάτων, διαφημιστικές καταχωρήσεις και διάφορα έγγραφα του Συνδέσμου
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
54
54
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 125
Κλασέρ
1960
1975
Αλληλογραφία
Αλληλογραφία-εισερχόμενα, εξερχόμενα