Ανθέμιον

Genel Kurultoplantisi (1957-1958) (1958-1959) (1959-1960) (1960-1961) (1961-1962) (1962-1963) (1963-1964) (1964-1965) (1965-1966) (1966-1967) 1968
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
160
160
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 130
Κλασέρ
1951
1968
Πρακτικά
Πρακτικά συλλόγου