Ανθέμιον

Genel kurul toplantisi 1975-1978-1980
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
24
24
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 132
Κλασέρ
1975
1978
Μητρώα
Μητρώο μελών