Ανθέμιον

1957-1958
Ομαδικό διαβατήριο και λίστα με στοιχεία και φωτογραφίες των εκπαιδευτικών που ταξίδεψαν στην Ελλάδα
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική-Γαλλική-Αγγλική
8
8
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 117
Κλασέρ
1958
1958
Άλλα έγγραφα
Διαβατήρια