Ανθέμιον

1956-57
Ομαδικό διαβατήριο για ταξίδι δασκάλων στην Αθήνα. Συνοδεύεται από λίστες με τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των εκπαιδευτικών και από επίσημα έγγραφα
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική-Γαλλική
24
24
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 113
Κλασέρ
1956
1957
Άλλα έγγραφα
Διαβατήρια