Ανθέμιον

[Έγγραφα του Συνδέσμου προς Ενίσχυσιν των Σχολών]
Περιλαμβάνει προϋπολογισμούς, απολογισμούς, πρακτικά γενικών συνελεύσεων, ταμείο και λίστες με τα μέλη του Συνδέσμου
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Τουρκική
271
271
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 127
Κλασέρ
1947
1980
Άλλα έγγραφα
Έγγραφα συλλόγων