Ανθέμιον

[Istanbul KulturSevenler Defteri]
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Τουρκική
60
60
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 112
Κώδικας
1700
1999
Οικονομικά έγγραφα
Δωρεές-βοηθήματα-επιχορηγήσεις