Ανθέμιον

[Φωτογραφία Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκεράμου]
Μία φωτογραφία με κατοίκους της περιοχής και τον Στρατηγό Ιωάννου.
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
κα Καστρινού
Αρχείο Βασιλείου Παπαθεοδώρου
Αρχείο Βασιλείου Παπαθεοδώρου
Ελληνική
Άγνωστο
Άγνωστο
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΠΑΠ 03
Λυτά
1920
1921
Άλλα έγγραφα
Φωτογραφίες