Ανθέμιον

{Προσωπικά έγγραφα]
Περιέχει και ένα πιστοποιητικό βαπτίσεως του Βασιλείου Παπαθεοδώρου με ημερομηνία 22/06/1884
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Δημήτρης Φραγκόπουλος
Αρχείο Βασιλείου Παπαθεοδώρου
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική-Παλαιά Τουρκική-Γαλλική
Άγνωστο
Άγνωστο
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΠΑΠ 04
Λυτά
1700
1999
Άλλα έγγραφα
Προσωπικά έγγραφα