Ανθέμιον

[Προσωπικά έγγραφα]
Έγγραφα της Μικτής Επιτροπής επί της Ανταλλαγής των Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών, Υπουργείου Γεωργίας, μία απόδειξη από το Λογιστήριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου με ημερ. 15/10/1912, Οικογ. Βιβλιάριον Πρόσφυγος, Ληξ. Πράξη Θανάτου της Σ. Ξανθοπούλου
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Ευαγγελία Ξανθοπούλου
Αρχείο Σουλτάνας Ξανθοπούλου
Αρχείο Σουλτάνας Ξανθοπούλου
Ελληνική
Άγνωστο
Άγνωστο
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΞΑΝ
Λυτά
1912
1942
Άλλα έγγραφα
Προσωπικά έγγραφα