Ανθέμιον

[Προσωπικά έγγραφα]
Δηλώσεις Εκκαθαρίσεως της Μικτής Επιτροπής επί της ανταλλαγής των Ελληνο-τουρκικών πληθυσμών, έγγραφα της Εκτιμητικής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής του Υπ. Γεωργίας
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Ευαγγελία Ξανθοπούλου
Αρχείο Σουλτάνας Ξανθοπούλου
Αρχείο Σουλτάνας Ξανθοπούλου
Ελληνική
50
50
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΞΑΝ
Λυτά
1924
1927
Οικονομικά έγγραφα
Κτηματολόγιο