Ανθέμιον

Προσκλήσεις
Προσκλήσεις σε εκδηλώσεις και δύο επιστολές.
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Ιωάννα Βαρίκα
Αρχείο Γεώργιου Ασκητόπουλου
Συλλογή Ιωάννας Βαρίκα
Ελληνική και γαλλική
Άγνωστο
8
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.I.Θ.Ε.
ΒΑΡ. 028
Φάκελος
1942
1954
Προγράμματα εκδηλώσεων
Προσκλήσεις