Ανθέμιον

Μητρώον τροφίμων του εν Πρώτη Ορφανοτροφείου Θηλέων Σ.Σινιόσογλου. 1906-1922
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Φέρει λυτή σελίδα με τίτλο"Μητρώον του εν τω Εθνικ Προσφύγων του έτους"
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
Πρίγκηπος
Ελληνική
203
6
44x32
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 084
Κώδικας
1906
1922
Μητρώα
Καταστάσεις παιδιών