Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Αθανάσιος Πάριος

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1786
1811
1786 - 1811

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1758
1786
1758-1762 και 1778-1786
1777
ίσως μέχρι το 1777, [Τ.Ε.,Α΄,114, 271], [Τ.Ε., Β΄,139]

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις