Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Αθανάσιος Μπουσόπουλος (εκ Νεγκότσανης)

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1753
1776
μοναχός του Μ. Σπηλαίου, 1753-1776
1782
1788

(†22/9/1794) το β΄ 1782-1788

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις