Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Αθανάσιος εξ Αγυιάς

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
εφημέριος

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις