Αναλυτικές πληροφορίες Λογίου

Αθανάσιος

Σχέση Λογίου με κείμενα

Όνομα Βιβλίου Συγγραφέας pdf View Τόπος έκδοσης Χρονολογία έκδοσης

Σχέση με Σχολάρχες

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις

Σχέση με Διδασκάλους

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις
1706
(ο πνευματικός Άρτης), 1706, (αδελφός Κ. Γορδίου)
[Τ.Ε., Α΄, 216], [ΕΕΝ, 1893, Β΄, σ. 922], [ΝΕ., ΙΘ΄, σ. 283]
1748
1754
1748-1754
1823
ιερομόναχος, 1823 -

Σχέση με Μαθητές

Όνομα Σχολή Περίοδος από Έως Σημειώσεις